O iniciatíve “Stop fašizmu” z roku 2016

„Prišli sme do Ríšskeho snemu, aby sme sa vyzbrojili z arzenálu demokracie jej vlastnými zbraňami. Stali sme sa poslancami Ríšskeho snemu, aby nám weimarská filozofia pomohla zničiť samu seba. Ak je demokracia taká hlúpa, že nám na túto medvediu službu poskytne ešte aj voľné lístky a diéty, je to jej vec. Na uskutočnenie prevratu súčasného stavu nám príde vhod každý zákonný prostriedok.“ Joseph Goebbels, 1928

Napriek tomu, že sa fašisti ocitli legálnym spôsobom v parlamente, nie je to dôvod, aby s nimi ostatné demokratické strany uzatvárali politické spojenectvá.  Napokon,  veď aj Hitlerova NSDAP bola demokraticky zvolená.  Ak vám záleží na tom, aby extrémistická strana neovplyvňovala všetky oblasti nášho života, ak vám vadí, že kontroluje našu slušnosť vo vlakoch,  že rozoštváva celú spoločnosť, že ohlupuje populistickými rečami, pomôžte nám zastaviť ich vplyv v parlamente.

Svojim podpisom podporíte výzvu, ktorú sme adresovali poslankyniam a poslancom nášho parlamentu. V nej im navrhujeme, aby

 • nehlasovali za návrhy poslancov strany Kotleba – ĽSNS ,
 • aby nevolili jej poslancov do parlamentných funkcií a
 • aby v ich radoch nehľadali podporu pre svoje návrhy.

Celé znenie Výzvy pre poslancov si môžete prečítať tu.

Čím viac ľudí podporí túto výzvu, tým väčšiu máme nádej, že inšpirujeme aj poslancov.  Chceme ísť poslancom vzorom a ukázať im, že pokiaľ ide o fašistov, vieme sa proti nim spojiť.  A to bez ohľadu na naše rozličné politické názory, náboženské presvedčenie či osobné záujmy. Už teraz sa k výzve pridali rôznorodé osobnosti a organizácie –  Výzva  Stop fašizmu zjednotila  predstaviteľov rôznych cirkví, profesií,  vedcov, umelcov a organizácie z rôznych oblastí.   A presne to chceme aj od poslancov  – aby bez ohľadu na to, čo všetko ich v politike rozdeľuje,  bol boj proti fašizmu to, čo ich vždy spája.

Text výzvy – verejný záväzok poslanca/poslankyne

Ja, poslanec / poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky sa verejne zaväzujem k tomu, že

 • Nepodporím žiadneho poslanca strany Kotleba-ĽSNS do žiadnej parlamentnej funkcie ani žiadneho nominanta tejto strany do akejkoľvek volenej funkcie.
 • Nepodporím svojim podpisom žiadny poslanecký návrh ani pozmeňovací návrh iniciovaný poslancami strany Kotleba-ĽSNS. Rovnako nepodporím žiadny návrh, pod ktorým je podpísaný aspoň jeden z poslancov tejto strany. Nebudem rokovať s poslancami strany Kotleba-ĽSNS o podpore akýchkoľvek vlastných návrhov alebo žiadať u nich podporu pre akékoľvek návrhy.
 • Nepodporím v rozprave žiadny návrh prednesený poslancom Kotleba-ĽSNS. Ak vystúpim k takémuto návrhu, odmietnem ho z princípu, pretože návrhy z dielne strany postavenej na princípoch neznášanlivosti a spochybňovania demokracie nemôžu byť demokratickými silami akceptované a podporované.
 • Nezúčastním sa žiadneho podujatia ani diskusie v médiách, do ktorej bude pozvaný zástupca Kotleba-ĽSNS alebo bude na nej vystupovať (s výnimkou zákonnej povinnosti verejnoprávneho média vo volebnej kampani).
 • Pri každej možnej príležitosti budem upozorňovať na nebezpečenstvá fašizmu a neblahú historickú skúsenosť s ním. Budem šíriť myšlienky demokracie a tolerancie a brániť demokratické princípy, na ktorých je postavená Slovenská republika.

Signatári výzvy z radov poslancov a poslankýň NR SR z roku 2016

 1. Ondrej Dostál, SaS
 2. Béla Bugár, Most-Híd
 3. Viera Dubačová, OĽANO-NOVA
 4. Ľuboš Blaha, SMER-SD
 5. Martin Poliačik, SaS
 6. Miroslav Sopko, OĽaNO-NOVA
 7. Lucia Nicholson, SaS
 8. Andrej Hrnčiar, Sieť
 9. Andrej Danko, SNS
 10. Renata Kaščáková, SaS
 11. Peter Osuský, SaS
 12. Gábor Gál, Most-Híd
 13. Natália Blahová, SaS
 14. Jozef Mihál, SaS
 15. Ján Budaj, OĽaNO-NOVA
 16. Peter Kresák, Most-Híd
 17. Jozef Viskupič, OĽaNO-NOVA
 18. František Šebej, Most-Híd
 19. Alan Suchánek, OĽaNO-NOVA
 20.  Juraj Droba, SaS
 21. Emil Ďurovčík, SMER-SD

Dôvody pre výzvu

PREČO BY VÔBEC MALA BYŤ STRANA KOTLEBA – ĽSNS VYLUČOVANÁ? ČO JE NA NEJ FAŠISTICKÉ?

Hľadať ich skutočné úmysly vo volebnom programe je rovnaké, ako by sme v programe Hitlerovej NSDAP hľadali sľuby o genocíde Židov. Ani jedni sa k svojim úmyslom vo volebných programoch nehlásili a ani hlásiť nemohli, lebo inak by nesmeli v demokratických voľbách kandidovať. Historický vývoj strany ĽSNS, prejavy jej súčasných či predošlých kandidátov,  výroky jej poslancov a celkové doterajšie pôsobenie však jednoznačne dokazujú, že strana Kotleba – ĽSNS  je extrémistická a fašistická.  Viac o dôkazoch si môžete prečítať tu

PREČO PRÁVE TAKÉTO RIEŠENIE?

Ponúknutá stratégia je ochranou pred legitimizáciou strany Kotleba – ĽSNS ako štandardnej strany, ktorá ponúka reálne riešenia pre Slovensko.  Časť jej voličov táto stratégia možno usvedčí v tom, že Kotleba a jeho poslanci sú “martýri”, ktorých ostatní vylučujú.  Oveľa väčšie riziko však prináša opačná stratégia, teda keby by ostatné strany s touto stranou politicky spolupracovali a hľadali v nej svojho spojenca. To by voličom a voličkám vysielalo odkaz, že extrémistická strana Kotleba – ĽSNS je vlastne štandardnou stranou a reálnou politickou alternatívou pre Slovensko. Politická legitimizácia strany Kotleba – ĽSNS  by totiž spôsobila, že o ďalšie 4 roky sa stane táto strana celospoločensky akceptovanou a to aj u tých voličov a voličiek, ktorí ju dnes ešte stále vnímajú s istými rozpakmi. A tomu sa snažíme zabrániť.

Z ČOHO VYCHÁDZA STRATÉGIA, KTORÚ POSLANCOM PONÚKAME?

Pri tvorbe krokov, ktoré odporúčame poslancom a poslankyniam ako pracovný postup voči strane Kotleba – ĽSNS, sme sa inšpirovali  tzv. „Schwerinským vyhlásením“.  K nemu pristúpili niektoré krajinské snemy v Nemecku s cieľom politicky izolovať extrémistickú Národnodemokratické stranu (NPD).  Toto riešenie si osvojili všetci poslanci daného krajinského snemu naprieč celým politickým spektrom.  Uplatňovali ho veľmi dôsledne – napríklad pri vystúpeniach poslancov NPD opúšťali sálu. Celé znenie tzv. Schwerinského vyhlásenia v preklade aj v nemčine si možno prečítať tu.

NIE JE PREKÁŽKOU FAKT,  ŽE POSLANCI KOTLEBA – ĽSNS BOLI DEMOKRATICKY ZVOLENÍ?

Uplatnenie „Schwerinského riešenia“ tak, ako ho ponúkame,  nijakým spôsobom nezasahuje do práv a právneho postavenia strany ĽSNS v parlamente, neruší rovnosť poslancov tejto strany s inými poslancami, ani právne neznižuje váhu ich mandátu. To, že poslanci tejto strany boli zvolení v demokratických voľbách,  nezaväzuje právne ani politicky ostatných poslancov a poslankyne,  aby návrhy extrémistickej strany prijímali,  diskutovali o nich, alebo sa na nich spolupodieľali.

Treba si zároveň pripomenúť, že ak demokracia nebude uplatňovať obranné mechanizmy, ktorými by sa bránila voči tým, ktorí ju ohrozujú,  stane sa ich obeťou.  O princípoch tzv. brániacej sa demokracie si viac môžete prečítať tu.

Tvorcovia, iniciátori a podporovatelia z radov verejne známych osobností v roku 2016:

 1. Brigita Schmögnerová, ekonómka, bývalá ministerka financií SR
 2. Jozef Hašto, psychiater a psychoterapeut, vysokoškolský učiteľ
 3. Jaroslav Dudík, astrofyzik,  Astronomický Ústav Akadémie Vied  ČR v.v.i.
 4. Michal Truban, zakladateľ a spolumajiteľ Websupport
 5. Anton Heretik, profesor, klinický a forenzný psychológ
 6. Matia, autorka projektu B-complex, medzinárodne známa hudobná producentka a DJ-ka
 7. Egon Gál, filozof
 8. Jozef Zelizňák, top menežér Bubo Travel Agency, prekladateľ kníh Jo Nesba
 9. Barbora Botošová, huslistka
 10. Stanislav Boledovič, riaditeľ Teach for Slovakia
 11. Eduard Chmelár, historik a mierový aktivista
 12. Michal Meško, CEO Martinus.sk
 13. Vladimír Sendrei, kapelník Sendreiovcov
 14. Katarína Zavacká, historička
 15. Anina Botošová, bývalá splnomocnenkyňa pre rómske komunity
 16. Jakub Króner, režisér
 17. Ivan Štefunko, podnikateľ
 18. Ondrej Prostredník, evanjelický teológ
 19. Pavel Smejkal, dramaturg, programový riaditeľ MFF Bratislava
 20. Jozef Bátora, archeológ, AÚ SAV a FFUK
 21. Mária Bátorová, literárna vedkyňa ÚSvL SAV a Pd.FUK
 22. Jozef Bátora, politológ
 23. Daniel Pastirčák, teológ a kazateľ Cirkvi Bratskej
 24. Rado Geist, politológ
 25. Ivan Štrpka, spisovateľ
 26. Michal Havran, teológ, publicista
 27. Uršula Kovalyk, spisovateľka, principálka Divadla bez domova
 28. Nikolaj Nikitin, džezový hudobník a hudobný pedagóg
 29. Arne Mann, etnológ-romista
 30. Tomáš Meravý, ekonomický analytik
 31. Fedor Blaščák, filozof a aktivista
 32. Mirka Ábelová poetka
 33. Matej Gyárfáš, vysokoškolský pedagóg, VŠMU, BISLA
 34. Miroslav Kocúr,  teológ a publicista
 35. Daniel Milo, právnik, odborník na extrémizmus
 36. Lucia Berdisová, právnička, Ústav štátu a práva, Katedra ústavného práva Trnavskej Univerzity
 37. Michal Polák, ekonomický analytik
 38. Miroslav Kollár, primátor mesta Hlohovec
 39. Juraj Benko, historik, Historický ústav SAV
 40. Gabriel Bianchi, psychológ
 41. Tomáš “Lasky” Šedivý, spevák
 42. Juraj Solan, majster zvuku
 43. Monika Vrzgulová, etnologička, riaditeľka Dokumentačného strediska holokaustu
 44. Peter Kalmus, výtvarník, občiansky aktivista
 45. Peter Zajac, literárny vedec
 46. Dagmar Kusá, VŠ pedagogička, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
 47. Arpád Soltész, novinár, komentátor
 48. Tomáš Zálešák, VŠ pedagóg, Katedra politológie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
 49. Juraj Buzalka, sociálny antropológ, FSEV UK
 50. Peter Tatár, bývalý poslanec Národnej rady SR
 51. Miloš Kelemen, lekár
 52. Tomáš Profant, odborný asistent na FSEV, výskumný pracovník Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe
 53. Samo Marec, publicista
 54. Jakub Goda, grafik
 55. Juraj Benčík, herec, mím a pedagóg
 56. Peter Bódy, bývalý poslanec NR SR
 57. Irena Bihariová, právnička, predsedníčka Ľudia proti rasizmu
 58. Oľga Pietruchová, odborníčka na rodovú rovnosť a ľudské práva
 59. Ján Orlovský,  riaditeľ, Nadácia otvorenej spoločnosti
 60. Denisa Havrľová, novinárka, aktualne.sk
 61. Ján Benčík, bloger, aktivista
 62. Laco Oravec, programový riaditeľ, Nadácia Milana Šimečku
 63. Branislav Ondrášik, vysokoškolský pedagóg, bloger, aktivista
 64. Mário Nicolini, aktivista a analytik, Parlament svetovych nábozenstiev – Slovensko
 65. Zuzana Zimerová, analytička portálu o.z Nové školstvo
 66. Andrej Findor, vysokoškolský učiteľ, FSEV
 67. Martin Macko, riaditeľ Iniciatíva Inakosť
 68. Marián Jaslovský, hudobník, zakladateľ online komunity „Susedská burza“
 69. Tomáš Halász, fotograf, šefredaktor MONO.sk
 70. Kálmán Petőcz, predseda Helsinského výbor pre ľudské práva na Slovensku
 71. Janette Motlová, zakladateľka organizácie Eduma
 72. Milica Schraggeová, Katedra psychológie FiF UK
 73. Pavol Sečkár, predseda Slovenské zväzu protifašistických bojovníkov
 74. Pavel Sibyla, publicista
 75. Pavol Jablonický, Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 76. Dušan Ondrušek, psychológ
 77. Helena Tužinská, etnologička, Univerzita Komenského
 78. Jarmila Lajčáková, právnička, Centrum pre výskum etnicity a kultúry
 79. Laco Ďurkovič, novinár, občiansky aktivista
 80. Lenka Surotchak, nadácia Pontis
 81. Hasna, predseda, Islamská nadácia na Slovensku
 82. Martina Karlíková, PR manager, vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana
 83. Juraj Rizman, enviromentalista
 84. Silvia Porubänová, sociologička
 85. Michael Szatmary, novinár, stand up komik, muzikant
 86. Dagmar Horná, VŠ pedagogička, spoluorganizátorka Olympiády ľudských práv
 87. Elena G. Kriglerová, riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry
 88. Juraj Smatana, učiteľ a občiansky aktivista
 89. Alena Chudžíková, sociálna psychologička, Centrum pre výskum etnicity a kultúry
 90. Matúš Ritomský, publicista, slobodný umelec, zakladateľ portálu priestori.sk
 91. Zuzana Števulová, riaditeľka, Liga za ľudské práva
 92. Hana Fábry, občianska aktivistka a publicistka.
 93. Ingrid Kosová riaditeľka QUO VADIS, o.z.
 94. Zora Bútorová, sociologička
 95. Tímea Stránská, právnička
 96. Juraj Mesik, nezávislý konzultant
 97. Romana Schlesinger, slovenská lesba židovského pôvodu, ktorej 30 členov príbuzenstva zomrelo v koncentračných táboroch
 98. Lucia Štasselová, nezávislá konzultantka,  Slovenské centrum fundraisingu
 99. Sergej Danilov, aktivista proti rasizmu vo futbale
 100. Mikuláš Sliacky, publicista
 101. Alexandra Malangone právnička, Liga za ľudské práva, členka monitorovacieho Výboru Rady Europy GRETA
 102. Adriana a Juraj Kemkovci, Bazár Chalaňov, Domov na mame
 103. Mirka Bobáková, výkonná riaditeľka Slovensko-českého ženského fondu
 104. Mária Borovská, učiteľka ZŠ Vrbové
 105. Martin Vavrinčík, ETP Slovensko
 106. Jana Jablonická-Zezulová, občianska aktivistka
 107. Šarlota Pufflerová, štatutárna zástupkyňa Občan, demokracia a zodpovednosť
 108. Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu
 109. Jarmila Vaňová, novinárka
 110. Peter Cibulka, nezávislý poslanec mestského zastupiteľstva Žilina
 111. Pavol Široký, občiansky aktivista, geológ a ochranár
 112. Andrej Lúčny, informatik, FMFI UK, Bratislava
 113. Dušana Karlovská, programová riaditeľka Fenestra
 114. Andrea Bučková, Kultúrne Združenie Rómov SR
 115. Ľubica Trubíniová, ochranárka a občianska aktivistka
 116. Janka Debrecéniová , právnička, Občan, demokracia a zodpovednosť
 117. Bohdan Smieška, konzultant PDCS
 118. Štefan Szabó, SOSNA oz., Ekocentrum
 119. Jakub Šimek, programový menežer, Nadácia Pontis
 120. Zuzana Balažová, riaditeľka, Rómske advokačné a výskumné stredisko
 121. Adriana Mesochoritisová, Možnosť voľby
 122. Boris Strečanský, Centrum pre filantropiu
 123. Jana Cviková, Aspekt
 124. Martin Hojsík, občiansky aktivista
 125. Milena Maková, sociálna pracovníčka, Združenie mladých Rómov, o.z
 126. Jan Sobotka, Terapeutická komunita Sejřek
 127. Vlado Mokráň ochranár

Podporovatelia výzvy z radov verejnosti

Celkovo podporilo výzvu: 2476 jednotlivcov