Schwerinské vyhlásenie

Schwerinská cesta – spôsob vysporiadania sa demokratických frakcií so zástupcami NPD v parlamente Mecklenburg-Vorpommern

Vážení občania a občianky,

od septembra 2006 je prostredníctvom NPD prvýkrát v parlamente Mecklenburg-Vorpommern zastúpená frakcia, ktorá otvorene sleduje protidemokratické ciele: NPD chce zrušiť systém parlamentnej demokracie. Z tohto dôvodu ich šesť poslancov sedí v parlamente a chce zneužiť  demokratické možnosti na zničenie nášho liberálno-demokratického ústavného poriadku. Nie náhodou sú medzi poslancami NPD, ktorí takto dostali lukratívne pracovné miesta, odsúdení páchatelia násilných trestných činov. 65 poslancov zo štyroch demokratických politických skupín bolo takto v roku 2006 konfrontovaných s otázkou, ako zvládnuť túto hrozbu pre náš politický systém.

Skúsenosti zo zániku Weimarskej republiky ukázali, že spoluzodpovednosť za uchopenie moci Hitlerom niesol aj vtedajší nedostatok jednoty demokratov. Takúto historickú chybu nechcú demokratické sily v tejto krajine  v žiadnom prípade druhýkrát zopakovať; preto sa dohodli v záujme obrany demokracie ťahať proti pravicovým extrémistom za jeden povraz.

Konkrétne to znamená, že v parlamentnej ako aj mimoparlamentnej politickej činnosti:

  1. Ku každému návrhu prednesenému NPD odpovie z demokratických síl vždy iba jeden poslanec alebo poslankyňa. Návrh nebude len jednoducho odmietnutý, ale vystúpenie bude vždy obsahovať vecné zdôvodnenie neprípustnosti neľudskej ideológie pravicových extrémistov. Demokratické frakcie sa dohodli, že vždy bude odpovedať len jeden poslanec/kyňa v mene všetkých ostatných frakcií, čím bude demonštrovaná jednotnosť demokratických síl voči protidemokratickým silám. Zároveň sa tým dosiahne, že jedna malá protidemokratická frakcia, ktorá 93% voličov a voličiek nebola volená, nebude blokovať parlamentnú prácu svojimi polemickými, nevecnými a nenávistnými návrhmi.
  2. Každý návrh, prednesený frakciou NPD, bude demokratickými frakciami spoločne odmietnutý. Tým bude vyjadrené, že NPD nie je „normálna“ politická strana, ktorá sa svojimi postojmi podieľa na tvorbe politiky. NPD sleduje vo všetkom, čo robí, protiústavné ciele, aj keď to na prvý pohľad nemusí byť vždy zrejmé; preto jej bude normálny spôsob zaobchádzania demokratických frakcií medzi sebou odopretý. Všeobecným odmietnutím NPD návrhov všetkými demokratickými poslancami bude jasne demonštrované, že sa demokratické sily nenechajú rozdeliť, ale že postavia spoločne nepriateľom nášho demokratického systému.
  3. Na politických informačných a diskusných podujatiach mimo parlamentu sa zúčastnia demokratické sily iba vtedy, ak nebude pozvaný zástupca NPD. Demokratické sily sa týmto bránia tomu, aby bola NPD postavená na jednu úroveň s nimi a tým legitimizovaná. Ten, kto ako predseda NPD frakcie Mecklenburg-Vorpommern požaduje v rôznych vystúpeniach obsadenie bývalých východných oblastí  – čo by bolo možné v súčasnej situácii iba vojnou -; kto agituje proti „Európe židovských kšeftárov“; kto sa sľubuje najneskôr o desať rokov s týmto „systémom“, ktorý my nazývame parlamentnou demokraciou, vysporiadať a svojim oponentom sľubuje „zaslúžený trest“; kto zbožšťuje Wehrmacht a II. Svetovú vojnu, ten nie je pre demokratov partnerom na diskusiu. Poslanci demokratických frakcií nebudú preto nikdy mimo parlamentu sedieť so zástupcami NPD na jednom pódiu a prispievať tým k tomu, aby neľudská a násilná ideológia pravicových extrémistov krok po kroku získavala spoločenskú akceptáciu.

Preklad z originálu Schwerinerweg