Slovenská pospolitost´– NS

Slovenská pospolitosť – Národná strana bola ultranacionalistická politická strana pôsobiaca na Slovensku v rokoch 2005 – 2006. Na Ministerstve vnútra bola zaregistrovaná 18. januára 2005. 1. marca 2006 Najvyšší súd Slovenskej republiky rozpustil túto stranu, pretože jej politická činnosť bola v rozpore s Ústavou SR. V súčasnosti pôsobí vo forme občianskeho združenia. Je to historicky prvý prípad, keď najvyšší súd rozpustil politickú stranu na Slovensku.

Volebným lídrom strany bol Marián Kotleba. Strana bola mainstreamovými médiami označovaná za extrémne radikálnu. Oslavovala vojnový Slovenský štát. Hlavným cieľom SP-NS bolo podľa ich slov „budovať nový Slovenský stavovský štát na národnom, kresťanskom a sociálnom princípe, vystúpenie Slovenskej republiky zo Severoatlantickej aliancie (NATO) a vyhlásenie vojenskej neutrality, … úzka spolupráca so slovanskými štátmi a vystúpenie Slovenskej republiky z Medzinárodného menového fondu a ostatných organizácií, ktoré ničia slovenský národ a štát.

Strana sa zviditeľnila svojimi verejnými vystúpeniami v oblekoch pripomínajúcich uniformy Hlinkových gárd. Počas niekoľkých vystúpení odsúdili SNP ako „’protislovenský boľševický puč a medzinárodnú akciu zradcov“. Kritizovali parlamentnú demokraciu používajúc heslá o „cigánskych príživníkoch a parazitoch“, „maďarských šovinistoch“ či „sionistickej loby“.

Stúpenci počas prejavov často skandovali heslá ako „Slovensko si nedáme!“, „Sláva Tisovi!“ alebo „Nech žije vodca!“.

Marián Kotleba ako vodca Slovenskej pospolitosti v roku 2005 organizoval v Banskej Bystrici protestné zhromaždenie proti SNP, ktoré označil za boľševický puč. Následne sa odobrali do Zvolena na fakľový pochod, ktorý pripomínal fakľové pochody hitlerovskej SA.

Strana mala podľa tvrdení členov miestne organizácie v dvanástich mestách na Slovensku a spolupracovala s viacerými podobnými organizáciami doma i v zahraničí. Spolu s občianskym združením Nové slobodné Slovensko vydávala politicko-spoločenský mesačník Hlas národnej stráže. Počet aktívnych priaznivcov bol odhadovaný na maximálne 100.

Zdroj: Wikipédia

Zápis v Registri politických strán a hnutí MV SR